Документи

Невил в рая на птиците

Статия във вестник "Стандарт", публикувана на 26 октомври 2010 година. Невил един от добрите приятели на Българско дружество за защита на птиците.
Невил в рая на птиците - стр. 1 1 Mb (jpg) свали
Невил в рая на птиците - стр. 2 1 Mb (jpg) свали

Дипляна на проект "Живот за Бургаските езера"

Дипляна Живот за Бургаските езера 4 Mb (pdf) свали

Папка на проект "Живот за Бургаските езера"