Документи

Значките на Бургас

В началото на проекта направихме значки на три от петте приоритетни за опазване видове птици, а именно на къдроглавия пеликан, големия воден бик и тръноопашатата потапница. Година по-късно успяхме да подготвим и значки на белооката потапница и малкия корморан, които ни затрудниха най-много. Вижте ги и петте. Все още разполагаме с достатъчно количество от последните два вида и искаме да ги споделим с вас. Пишете ни.

Ние в Неофрон

В един от броевете на бюлетин Неофрон бе представен и проект "Живот за Бургаските езера".
Живот за Бургаските езера_стр. 1 132 Kb (pdf) свали
Живот за Бургаските езера, стр.2 131 Kb (pdf) свали

Рекордна за България нощувка на малък корморан в бургаските езера

Може да се запознаете с презентацията на тема "Рекордна за България нощувка на малък корморан в бургаските езера", с която нашите момичета и момчета грабнаха две награди на научна конференция в Шуменския университет "Св. Константин Преславски".

 

Презентация ``Рекордна численост в България на нощувка на малък корморан в бургаските езера`` 624 Kb (pdf) свали

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

В първи брой на списание Екология за 2013 г. излезе статия на БДЗП за среднозимното преброяване на водолюбивите птици. Тук може да я прочетете.
Списание Екология, бр.1-2/2013,стр.1 116 Kb (pdf) свали
Списание Екология, бр.1-2/2013, стр.2 159 Kb (pdf) свали
Списание Екология, бр.1-2/2013, стр.3 124 Kb (pdf) свали
Списание Екология, бр.1-2/2013,стр.4, ENG 146 Kb (pdf) свали

Атанасовско езеро

Атанасовско езеро присъства на 12-те страници на новата диплянка, която направихме по проект "Живот за Бургаските езера". Тук може да разгледате цялата диплянка, а ако искате са я получите на хартия, се свържете с нас.
Защитена зона Атанасовско езеро 2 Mb (pdf) свали

Бургаското езеро - Вая

Това е диплянката, която е посветена на  Бургаското езеро  и неговото значение, като източник на ценни ресурси за нас хората. От 12-те страници на диплянката може да научите много от тайните на най-голямото естествено езеро у нас.
Защитена зона Бургаско езеро 2 Mb (pdf) свали