Документи

Непредпазливостта - сериозна заплаха за една от най-красивите потапници

"Непредпазливостта - ней-сериозната заплаха за една от най-красивите потапници" е материал за тръноопашатата потапница публикуван в августовския брой на списание "Лов и оръжие".
Непредпазливостта-сериозна заплаха за една от най-красивите потапници, сп. Лов и оръжие, 2011 г. 973 Kb (pdf) свали

Хайде с нас на бригада Атанасовско езеро

Участници в природозащитна бригада "Атанасовско езеро 2010"  разказват за преживяното и изпитаното от тях през лятото на 2010 година сред езерата на Бургас. Списание "За птиците", брой I, 2011 година.
Хайде с нас! 209 Kb (pdf) свали

Стикери на пет вида птици

Тук може да намерите и да изтеглите картинки на петте стикера, които популяризират петте приоритетни за опазване видове птици, срещащи се в бургаските езера, по проект "Живот за Бургаските езера".
Стикер на малък корморан 213 Kb (jpg) свали
Стикер на голям воден бик 251 Kb (jpg) свали
Стикер на къдроглав пеликан 223 Kb (jpg) свали
Стикер на тръноопашата потапница 270 Kb (jpg) свали
Стикер на белоока потапница 259 Kb (jpg) свали

За вас замеделски стопани от района на Бургас

Предоставяме Ви кратка информация за последните промени приети с Наредба № 11 за прилагане на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година.
Промените касаят мярка 214 "Агроекологични плащания". В документа, който предлагаме на вниманието Ви, ще откриете точна информация за новите плащания, за който може да кандидатствате до 12 парил 2012 година.

Бъдеще за пеликаните в България

"Бъдеще за пеликаните в България" е статия на БДЗП в юнския брой на списание "Лов и оръжие". Какво е състоянието на къдроглавия и розов пеликан в България може да прочете оттук.
``Бъдеще за пеликаните в България``, сп. Лов и оръжие, юни, 2011 г. 1 Mb (pdf) свали

Един ден сред вода, тръстика и птици

"Един ден сред вода, тръстика и птици" е материал, който разказва за зелената мрежа на Бургас. Статията предлага кратка, но много живописна разходка сред езерата на Бургас. Публикувана е в юнското издание "Астея" на ПП "Странджа".
``Един ден сред вода, тръстика и птици`` 358 Kb (pdf) свали