Документи

Само 3% от бургазлии биха участвали в бригада на Атанасовско езеро

Статия за резултатите от проведено проучване на общественото мнение за отношението към опазването на околната среда и в частност езерата на Бургас.
вестник ``Черноморски фар`` 16 декември 2010 г., стр. 1 432 Kb (pdf) свали
вестник ``Черноморски фар`` 16 декември 2010 г., стр. 2 392 Kb (pdf) свали

Езерата на Бургас - отпадъци и нефтопродукти

Статия за резултатите от проведено проучване на общественото мнение за отношението към опазването на околната среда и в частност на езерата на Бургас.
вестник ``Фактор`` 17-19 декември 2010 г., стр.1 416 Kb (pdf) свали
вестник ``Фактор`` 17-19 декември 2010 г., стр.2 86 Kb (pdf) свали

Проект "Живот за Бургаските езера" - списание на БДЗП "За птиците"

Материал за проект "Живот за Бургаските езера" публикуван в списание "За птиците" на БДЗП.
проект ``Живот за Бургаските езера`` 160 Kb (pdf) свали
Екипът на проект ``Живот за Бургаските езера`` 149 Kb (pdf) свали
``Трите оазиса на Бургас`` - стр. 1 139 Kb (pdf) свали
``Трите оазиса на Бургас`` - стр.2 150 Kb (pdf) свали
``Трите оазиса на Бургас`` - стр.3 182 Kb (pdf) свали

Защитена зона "Атанасовско езеро" - пример за подражание

Списание "Лов и оръжие", ноември 2010 година.
``Човекът и природата в тясно сътрудничество`` - стр. 1, сп. Лов и оръжие, ноември 2010 г. 273 Kb (pdf) свали
``Човекът и природата в тясно сътрудничество`` - стр. 2, сп. Лов и оръжие, ноември 2010 г. 270 Kb (pdf) свали

Природното богатство на бургаските езера

Списание "Лов и риболов", август 2010 година.
``Природното богатство на бургаските езера`` - стр. 1, сп. Лов и риболов, август 2010 г. 290 Kb (pdf) свали
``Природното богатство на бургаските езера`` - стр. 2, сп. Лов и риболов, август 2010 г. 316 Kb (pdf) свали
``Природното богатство на бургаските езера`` - стр. 3, сп. Лов и риболов, август 2010 303 Kb (pdf) свали
``Природното богатство на бургаските езера`` - стр. 4, сп. Лов и риболов, август 2010 291 Kb (pdf) свали

Живот за Бургаските езера

Списание "Лов и оръжие", август 2010 година
проект ``Живот за Бургаските езера`` - стр. 1, сп. Лов и риболов, 2010 г. 271 Kb (pdf) свали
проект ``Живот за Бургаските езера`` - стр. 2, сп. Лов и риболов, 2010 г. 235 Kb (pdf) свали